Menu

Neum: Javna rasprava o sanaciji postojećeg odlagališta komunalnog otpada

  • Pročitano 557 puta
Tekst i Foto: ČA::portal Tekst i Foto: ČA::portal

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u suradnji sa investitorom općina Neum i „J.P. Komunalno Neum“ d.o.o., poziva zainteresirane subjekte u općini Neum (MZGradac) i nevladine organizacije da uzmu učešće u javnoj raspravi o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za sanaciju postojećeg odlagališta komunalnog otpada ”Klepovica” –u općini Neum, investitora općine Neum i ”J.P.Komunalno Neum” d.o.o.

 

Javna rasprava će se održati u prostorijama općine Neum, dana 16. 02. 2015. godine sa početkom u 12.00 sati.

Dnevni red:

1.Prezentacija zakonskog temelja u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).
2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Marka Marulića br.2, Sarajevo, kao i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba, link okolišne dozvole/javne rasprave.

na vrh članka
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.

Kontakt

Email: 

Mob: +387 63 

.....