Menu

Neum: Javna rasprava o sanaciji postojećeg odlagališta komunalnog otpada

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u suradnji sa investitorom općina Neum i „J.P. Komunalno Neum“ d.o.o., poziva zainteresirane subjekte u općini Neum (MZGradac) i nevladine organizacije da uzmu učešće u javnoj raspravi o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za sanaciju postojećeg odlagališta komunalnog otpada ”Klepovica” –u općini Neum, investitora općine Neum i ”J.P.Komunalno Neum” d.o.o.

Više...
United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.

Kontakt

Email: 

Mob: +387 63 

.....